/SiteCollectionImages/Slider/sliderstory_01%20bm.png
/SiteCollectionImages/Slider/sliderstory_02%20bm.png
/SiteCollectionImages/Slider/sliderstory_03%20bm.png
/SiteCollectionImages/Slider/sliderstory_04%20bm.png
/SiteCollectionImages/Slider/sliderstory_05%20bm.png
/SiteCollectionImages/Slider/sliderstory_06%20bm.png
 


Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan, Majlis Istiadat Mengadap dan Istiadat Perarakan Mengelilingi Bandar Seri Begawan


 


Perasmian Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Perarakan Kapal-Kapal dan Perahu-Perahu Berhias dan Pertunjukan Bunga Api


 


Perarakan Kenderaan Berhias, Perasmian Taman Mahkota Jubli Emas dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran
portrait
Pengenalan

Biografi KDYMM, Sejarah Kesultanan Brunei, Perishtiharan Duli Pengiran Muda Mahkota dan lain-lain

portrait
Berita

Makluman terkini, pengumuman dan sorotan

portrait
Kalendar Acara

Upacara, acara, jadual dan program

portrait
Titah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

portrait
Bilik Multimedia

Gambar-gambar rasmi, video dan lagu-lagu

portrait
Ucapan Dalam Talian

Hantar ucapan tahniah anda secara dalam talian kepada
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan
Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

portrait
#HMjubliemas

Hashtag rasmi

portrait
Pandu Arah

Kedudukan, lokasi majlis dan tempat-tempat menarik

portrait
Media

Permohonan Pas Media dan Media Advisory

portrait
Penerbitan

Poster, artikel-artikel dan buku-buku

portrait
Mengenai Brunei Darussalam

Gambaran keseluruhan dan lokasi

Aplikasi Mudah Alih


HMjubliemas

Aplikasi Mudah Alih rasmi bagi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan
Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta

Video

 


Perarakan Kenderaan Berhias, Perasmian Taman Mahkota Jubli Emas dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran
Facebook

Instagram

https://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/662.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/661.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/624.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/623.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/622.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/621.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/590.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/589.JPGhttps://hmjubliemas.gov.bn/SiteCollectionImages/Instagram_feed/588.JPG